News

ເມຍໜີໄປກັບຜູ້ບ່າວສຸດທ້າຍຖືກຜູ້ບ່າວຖີ້ມ

ເມຍໜີໄປກັບຜູ້ບ່າວ ສຸດທ້າຍກັບມາຫາຜົວຢູ່ບ້ານນາເໝືອນເດີມຍ້ອນຖືກຜູ້ບ່າວຖີ້ມ ແລະຜົວບອກວ່າໃຫ້ອະໄພເມຍທີ່ຫຼົງຜິດໄປ,

ຈາກຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກຄົນໜື່ງໄດ້ໂພສວ່າ ຄົນເຮົາຖ້າມີຍັງລໍ້ຕາລໍ້ໃຈຂຶ້ນມາ. ເຂົາຈະຄິດຢ່າງດຽວ.

ວ່າຈະບໍ່ຈົມຢູ່ກັບເຈົ້າດອກ..ຈະໄປໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ… ແຕ່ບາງຄົນກໍ່ໄດ້ດີກວ່າຫຼັງ

ນີ້ບໍ່ຕ່າງເລື່ອງ ແຢມຍະໂສທອນ ເລີຍ… ມາທຳໄມ ໃຫ້ອາຍບ້ານນາ…, ເດືອນກຸມພາ 2022 ທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button