ແຊ໌ຣເຕືອນ..! ໂອນໃຫ້ລ້ານ1ມັນຊິບອກເລກ 6 ໂຕ

ຄັກໆແບບນີເຖົ້າຊິຕ າ ຍແລ້ວຫຍັງມາລອກເອົາເງີນຄົນອື້ນ

ເບີ່ງເອົາໄວພີ່ນອ້ງບັກເຖົ້າມັນເປັນລອກເອົາເງີນຄົນອື້ນຂອ້ຍຜູ້ທີ່ຖືກມັນລອກໃຫ້ໂອນໃຫ້ລ້ານ1ມັນຊິບອກເລກແລ້ວມັນບອກໃຫ້ຖ້າ14ໂມ້ງແຈ້ງຫວ້ຍພັດລະນາ14ໂມງຖາມລະເວົ້າເງີນບໍ່ພໍໃຫ້ໂອນໄປໃຫມ່ເວົ້າບໍ່ມີເງີນຂໍເງີນຄືນລະບໍ່ໃຫ້ບັກຫມາມາມື່ງເອີຍ.

ລະຫວັງແນ່ເດີພີນອ້ງບໍ່ຕອ້ງໄປເຊື້ອຄົນງ່າຍໆຖ້າໃຜຍາກແຊທດ່າມັນເບີເບີ່ງເອົາຮັ້ນເດີ

ທີ່ມາ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *