ແຈ້ງເຖິງແຮງງານ ທີ່ເຂົ້າມາກັກກັນຕົວຢູ່ທີ່ໂຮງງານອັບເກນ, ສູນໂນນສະຫວາດ ( ຕືກ J )

ກັກໂຕແລ້ວ ລັກພັດລົມ ຂອງສູນອີກ.

ແຈ້ງເຖິງແຮງງານ ທີ່ເຂົ້າມາກັກກັນຕົວຢູ່ທີ່ໂຮງງານອັບເກນ, ສູນໂນນສະຫວາດ ( ຕືກ J ) .

ມີແຮງງານຈຳນວນໝຶ່ງ ( ລັກປົດເອົາພັດລົມທີ່ຕິດຝາ ພາຍໃນຕືກດັ່ງກ່າວ ຈຳນວນ 2 ໜ່ວຍ ) ຍ້າຍອອກລະຫວ່າງ ວັນທີ 05/09/2021.

ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງແຈ້ງ ມາຍັງແຮງງານທີ່ເຂົ້າມາກັກຕົວຈົ່ງຊ່ວຍເປັນຫູເປັນຕາຊ່ວຍທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ຮັກສາຂອງສ່ວນລວມຊ່ວຍກັນເບິ່ງກັນແນ່ເດີ ມືໄວໃຈງ່າຍແທ້.

ຂໍ້ມູນຈາກ: ຂ່າວວັນນີ້. /News Today

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.