ສຸດຍອດປ່ຽນຊອຍທໍາມະດາ ໃຫ້ສວຍງາມຄືຈັດງານດອງໃນໂຮງແຮມ ຜູ້ຈັດເກັ່ງຫຼາຍ.

ສຸດຍອດປ່ຽນຊອຍທໍາມະດາ ໃຫ້ສວຍງາມຄືຈັດງານດອງໃນໂຮງແຮມ ຜູ້ຈັດເກັ່ງຫຼາຍ.

ສຸດປັງ ກ່ອນຈັດຫຼັງຈັດ ຕຣີມງານ ນໍ້າຕານແດງຄຣີມທອງ ຫ້ອງຊຸດຄຸນຊາຍ ນລະມິດຊອຍເຂົ້າບ້ານດິນທໍາມະດາໆ ໃຫ້ສວຍງາມຄືຈັດໃນໂຮງແຮມ.

ຊົມເຊີຍຄົນທີ່ອອກແບບ, ຄົນທີ່ຈັດງານ ພາບນີ້ຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານ ງານແຕ່ງ ທີ່ຈັງຫວັດຂອນແກ່ນ ຄົນຊ່າໝົດບ້ານ ແລ້ວເຈົ້າຈະບໍ່ຜິດຫວັງ.

ແບບນີ້ພື້ນທີ່ແບບໃດກໍສາມາດເນລະມິດໃຫ້ເປັນງານຫຼູໄດ້ ຫາກຈັດເປັນ.

….

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *