News

ດ່ວນ ເມືອງລາວ ກຽດຊົງຍົດ ຫລື ທີ່ຫລາຍຄົນຮູ້ໃນນາມເມືອງລາວ

ດ່ວນ ເມືອງລາວ ກຽດຊົງຍົດ ຫລື ທີ່ຫລາຍຄົນຮູ້ໃນນາມເມືອງລາວ ປຸ໋ຍໂຟແມນ ນັກມວຍລາວ ທີ່ໄປດັງທີ່ປະເທດໄທ ເຂົ້າໂຮງຫມໍ

ໃນວັນທີ 2 ກຸມພາ 2022 ເມືອງລາວ ກຽດຊົງຍົດ ຖືກນຳສົ່ງໂຕເຂົ້ານອນໂຮງຫມໍດ່ວນເນື່ອງຈາກ ເມືອງລາວ ມີອາການເຈັບໃນທ້ອງມາໄດ້ 2 ເຖີງ 3 ວັນ

ຫລັງຈາກນັ້ນ ໄປກວດທີ່ໂຮງຫມໍເບື້ອງຕົ້ນໝໍວ່າເປັນໂລກກະເພາະ ແຕ່ຫລັງຈາກນັ້ນມື້ວານນີ້ ວັນທີ 2 ກຸມພາ ເມືອງລາວ ມີອາການ

ເຈັບຮຸນແຮງກໍ່ເລີຍເຂົ້າໄປກວດອີກຮອບຫນື່ງ ແລະ ໝໍກະໄດ້ຢັ້ງຢືນຜົນກວດອອກມາວ່າເປັນຖົງບີອັກເສບ ແລະ ໝໍກໍ່ໃຫ້ ເມືອງລາວ ນອນພັກຢູ່ໂຮງຫມໍ ໃຫ້ໃສ່ຢາ ແລະ ຕິດຕາມ ອາການ

ຕອນນີ້ທາງຄອບຄົວ ( ເມຍ ) ຂອງເມືອງລາວ ກຳລັງປືກສາກັບທ່ານ ຫມໍວ່າ ຈະນຳຕົວ ເມືອງລາວ ໄປປິນປົວຢູ່ຂອນແກ່ນ ຫລື ຈະປິນປົວທີ່ ເລນູນະຄອນ ( ນະຄອນພະນົມ ) ຕໍ່ ຫລື ບໍ

ເພາະຕ້ອງໄດ້ລໍຖ້າທ່ານຫມໍສະເພາະທາງມາກວດອີກຄັ້ງຫນື່ງຈື່ງຈະຮູ້ວ່າ ຈະໄດ້ຜ່າຕັດຫລື ຍິງແສງ

ທາງ Page ເຊຍລາວຂໍເປັນກຳລັງໃຈ ໃຫ້ກັບ ເມືອງລາວ ຫາຍດີໄວໄວ ກັບມາຊົກມວຍ ໃຫ້ຄົນລາວໄດ້ຊົມໄດ້ເຊຍກັນ.

#ເຊຍລາວCheerlao2022 #Cr:Invoneha

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button