ຫາມາປູກໄວ້ເຮືອນເລີຍ..!! ຫວ້ານຂັນໝາກເສດຖີ ເຊື່ອວ່າເປັນສິຣິມຸງຄຸນ ເສີມໂຊກລາບ ປ້ອງກັນຜີ ມີແຕ່ຄວາມໂຊກດີ ເງິນທອງໄຫລມາເທມາ

ສະບາຍດີທຸກທ່ານປະຈຸບັນມະນຸດເຮົາມີພ້ອມທຸກຢ່າງ ເຮັດຫຍັງກະໄດ້ ແຕ່ວ່າເຮັດໃຫ້ອາຍຸຍືນຍາວ ຮ່າງກາຍເປັ່ງປັ່ງ ເປັນໜຸ່ມເປັນສາວ ແມ່ນຍາກ ຖ້າເຮັດໄດ້ກະເພີ່ງແຕ່ເລື່ອງໄຊຍະກຳແຕ່ກະບໍ່ແມ່ນເລືື່ອງທຳມະຊາດ, ຮາກໃຜມີພ້ອມທຸກຢ່າງແລ້ວແຕ່ຍັງຂາດຄວາມໜຸ່ມສາວ ແມ່ນຫັນມາໃຊ້ຢາສະໝຸນໄພນິ້ເປັນປະຈຳເບິ່ງທ່ານຈະມີຄວາມສຸກ ຄືຫວ້ານສະຫວັນຊັ້ນ8 ຫລືຫວ້ານຂັນໝາກເສດຖີ.

ຄຸນຄ່າທາງຢາຂອງ ຫ້ວານສະຫວັນຊັ້ນ8 ຫລື ຫວ້ານຂັນໝາກເສດຖີຊື່ທາງວິທະຍາສາດ : Aglaonema simplex Blumeຈັດຢູ່ໃນວົງ ARACEAEໃຊ້ໃນການປົວພະຍາດຕ່າງຯ.

• ປ້ອງກັນ ແລະ ປີ່ນປົວເຊວມະເຣັງຕ່າງຯ

• ຕ້ານອະນຸມຸນອິດສະຫລະ

• ປີ່ນປົວ ອາການພຸມແພ້

• ຫອບຫືດ.

• ກະເພາະ

• ລຳໃສ້

• ທາງເດີນອາຫານ

• ປວດທ້ອງບິດ

• ເປັນຕະຄີວ.

• ຕິນ ມື ຊາ ປວດຕາມແຂ່ງ ຂາ.

• ເສັ້ນເອງຕຶງ

• ປີ່ນປົວໄຂ້

• ປິ່ນປົວອາການໄອ

• ປີ່ນປົວມະເຣັງໄລຍະຕ່າງຯ.

• ປີ່ນປົວເນື້ອງອກ

• ປີ່ນປົວ ເບົາຫວານ ຄວາມດັນ

• ຢັບຢັ້ງຄວາມເສື່ອມສະລາຂອງຮ່າງກາຍເປັນຢ່າງດີ

• ເປັນຢາອາຍຸວັດຖະນະ.

• ກິນຫວ້ານເຮັດໃຫ້ຄົນເປັນໜຸ່ມ ເປັນສາວສະເໝີ

• ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍແກ່ຍາກຝ

• ຖ້າກິນວ້ານຂັນໝາກ ອາຍຸຫລາຍກໍ່ຍັງໜຸ່ມສາວສະເໝີ.

• ເປັນຢາວິເສດທີ່ມະນຸດບົນສະຫວັນສົ່ງມ່າໃຫ້

• ອາຍຸຍາວນານພິດປົກກະຕິ ຜີວພັນບໍ່ແຫ່ວໂຢ້ນ

• ມີນ້ຳມີນວນເຕັ່ງຕຶງຢູ່ສະເໝີ

• ແຂ້ວກະບໍ່ຫລົ່ນຕາມການເວລາ ຜົມກະບໍ່ຫງອກ ຫູກະບໍ່ອື້.

• ກຳລັງວັງຊາກໍ່ບໍ່ຫລົດຖອຍ

• ບໍ່ປວດເມື່ອຍ

• ປ້ອງກັນຄວາມເສື່ອມທາງເພດ

• ປີ່ນປົວເນື້ອງອກ ແລະ ຊີດ

• ເປັນຢາກຳລັງ ແລະ ຊູກຳລັງທາງເພດ

• ຖ້ານຳຕົ້ນມາປູກເຊື່ອວ່າເປັນສິຣິໂມງຄຸນ ໂຊກລາບ ແລະ ປ້ອງການພູກຜີໄດ້

• ຖ້າໄຜນຳມາປູກອອກດອກເຊື່ອວ່າມີແຕ່ຄວາມໂຊກດີ ເງິນທອງໄຫລມາເທມາ.

ໃຫ້ເອົາໝາກ ຫວ້ານຂັນໝາກກິນທຸກວັນ(ໃຫ້ທ່ອງກາຖາ ນະໂມພຸດທາຢາ 7ຄັ້ງກ່ອນກິນທຸກຄັ້ງ)ໃຫ້ເອົາຫົວຫວ້ານ ກິນກັບນ້ຳເຜີ້ງທຸກວັນ(ໃຫ້ທ່ອງກາຖາ ນະໂມພຸດທາຢາ 7ຄັ້ງກ່ອນກິນທຸກຄັ້ງ)ຫ້າມຫຍ້າ ຫລືຄ້ຽວໝາກເດັດຂາດໃຫ້ກືນລົງເລີ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *