ພົບຮູບແກະສະລັກ ຄ້າຍຄື ” ປູ່ຈັນ ” ວັນທີ 2/2/2022 ເອົາຂີຶ້ນຈາກທ່ານໍ້າ ວັດສົບສີວິໄລ

ພົບຮູບແກະສະລັກ ຄ້າຍຄື ” ປູ່ຈັນ ” ວັນທີ 2/2/2022 ເຈົ້າໜ້າທີ່ວັດທະນະທຳ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໄດ້ມາເຮັດບົດບັນທຶກຮັບເອົາຮູບແກະສະລັກຄ້າຍຄື “ປູ່ຈັນ” ໃນຮູບຢືນຫວ່ານແຫ ທີ່ຄູບາ-ອາຈານເອົາຂຶ້ນຈາກທ່ານໍ້າ ວັດສົບສີວິໄລ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ຄາດວ່າ ເປັນມໍລະດົກດ້ານວັດທະນະທຳ.

ຕາມປະຫວັດສາດ ” ປູ່ຈັນ ” ຄົນທຳອິດ ທີ່ສ້າງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

.

.

.

.

ພາບຈາກ: ວັດສົບສີວິໄລ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *