ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈນຳເດີ

😭 ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈນຳເດີອ້າຍກາມັງ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ເຮືອນໄຟໄໝ້ .

ໄໝ້ເບີດບໍ່ເຫລືອຍັງ, ຕອນໄຟໄໝ້ເຈົ້າຂອງບໍ່ຢູ່ໄປໄຮ່ໄປນາປະແຕ່ເຮືອນ ປົກກະຕິກະບໍ່ມີຍັງເກີດຂຶ້ນ 😭 ເສຍໃຈນຳຫລາຍອ້າຍເອີຍ ບໍ່ຄິດເຫດການຊິເກີດນຳຄອບຄົວອ້າຍ 😭😭

#ຖ້າຜູ້ໃດທີ່ສົນໃຈຢາກຊ່ວຍເພີ່ນດ້ວຍນຳໃຈເລັກໆໜ້ອຍ,ເປັນເງິນ,ເປັນເຂົ້າສານອາຫານ.

ແຫ້ງ,ເຄື່ອງນຸ່ງຮົ່ມ ແລະ ອື່ນທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້,ສາມາດຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ຂ້າໄດ້ເດີ:

📌ເບີໂທ: 02097335504

ບັນຊີ: 047120001568205001
SAYFON KEOODOMXAI MR.

🙏ຂໍຂອບໃຈຫຼາຍໆເດີ ລ່ວງໜ້າ🙏

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.