ອີຕົນເດັກແດ່

ອີຕົນເດັກແດ່.

ລາວຍ່າງຈາກເມືອງເກົ່າໄປທີ່ຜາເມຶອງ ເພື່ອໄປຫາແມ່ ຈັກບໍ່ຮູ້ວ່າແມ່ຖີ້ມຫຼືບໍ.

ຊົມຄຼີບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *