ເຫັນດີນຳເອົາ 3​ ຜະລິດຕະພັນຢາພື້ນເມືອງ ເຂົ້າໃນຄູ່ມືການປິ່ນປົວຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ

ເຫັນດີນຳເອົາ 3​ ຜະລິດຕະພັນຢາພື້ນເມືອງ ເຂົ້າໃນຄູ່ມືການປິ່ນປົວຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19

ສະຖາບັນການແພດ ແລະ ການຢາພຶ້ນເມືອງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ວິທະຍາສາດສະຫລຸບ ການສຶກສາ ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ນຳໃຊ້ພືດທີ່ເປັນຢາຂອງ ສປປ ລາວ 03 ຊະນິດເຂົ້າໃນການປິ່ນປົວຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ໃນ 03 ແຂວງພາກໃຕ້ ຄື: ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ ແລະ ຈຳປາສັກ ໂດຍໄດ້ທົດລອງນຳໃຊ້ກັບ 450 ຄົນ ໃນ 3 ແຂວງດັ່ງກ່າວ.

ຈາກຜົນການຄົ້ນຄວ້າດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເຫັນດີຈະເຊື່ອມສານເອົາຜະລິດຕະພັນຢາພື້ນເມືອງ 03 ຊະນິດຄື: ລາຊາບີ, ກະຊາຍຂາວ ແລະ ຄາວທອງ ເຂົ້າໃນຄູ່ມືການປິ່ນປົວຜູ້ຕິດເຊື້ອພະ ຍາດໂຄວິດ-19.

ສຳລັບໃຊ້ປິ່ນປົວຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ບໍ່ມີອາການ ຫຼື ມີອາການເບົາບາງ ຫາ ປານກາງ ແລະ ເຫັນດີຈະນໍາເອົາຜະລິດຕະພັນຢາພື້ນເມືອງ 03 ຊະນິດນີ້ເຂົ້າໃນບັນຊີຢາພື້ນຖານແຫ່ງຊາດ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາວຽກງານຢາພື້ນເມືອງລາວ ແລະ ຜະລິດຕະພັນເສີມສຸຂະພາບ ໂດຍຜ່ານການຄົ້ນຄ້ວາຢັ້ງຢືນ ທາງດ້ານວິທະຍາສາດຂອງສະຖາບັນ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ເຂົ້າເປັນຢາປິ່ນປົວຢູ່ໃນໂຮງໝໍໄດ້.

ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບກຽດເຂົ້າຮ່ວມ ເປັນປະທານ ໂດຍ ທ່ານ ປອ. ດຣ. ບຸນແຝງ ພູມມະໄລສິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄື:

ຫ້ອງການກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ, ກົມປິ່ນປົວ ແລະ ຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ, ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ສະຖາບັນສາທາລະນະສຸກສາດ ແລະ ການແພດເຂດຮ້ອນ, ຄະນະເພສັຊສາດ, ຄະນະພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ, ໂຮງໝໍແຂວງວຽງຈັນ, ໂຮງງານຜະລິດຢາເລກ 3 ແລະ ໂຮງງານຜະລິດຢາເລກ 2,

ຕາງໜ້າ ຄະນະກະກຽມສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມອະນຸລັກການແພດ ແລະ ການຢາພື້ນເມືອງລາວ, ປະທານສວນພຶດສາດ່ານຊີ ຕາງໜ້າຫ້ອງປຸງແຕ່ງຢາພື້ນເມືອງພາກສັງຄົມທີ່ໃຫ້ສະໜັບສະໜູນດ້ານຢາພື້ນເມືອງ, ບັນດາຫົວໜ້າສູນ/ພະແນກ ພ້ອມວິຊາການອ້ອມຂ້າງຂອງສະຖາບັນການແພດ ແລະ ການຢາພື້ນເມືອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.cr: ສູນຂ່າວສານ​ການ​ແພດ​ສຸຂະ​ສຶກສາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *