👏 ຂ່າວດີ! ເມື່ອປະມານ 10:05 ນາທີ ທີ່ ວັນທີ 25/01/2022 ຜ່ານມາ.

👏 ຂ່າວດີ! ເມື່ອປະມານ 10:05 ນາທີ ທີ່ ວັນທີ 25/01/2022 ຜ່ານມາ.

ເຮືອບິນບັນທຸກ ວັກຊິນ ປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຈຳນວນ 2,000,000 ໂດຍ .

ຂອງລັດຖະບານ ສ.ປ ຈີນ ມາຮອດສະໜາມບິນວັດໃຕແລ້ວ ລໍຖ້າພິທີຮັບຢ່າງເປັນທາງການ.

ຊົມເຊີຍ !!!

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *