ຕັ້ງໃຈ ຕິ ດ ໂ ຄ ວິ ດ ຍ້ອນຢາກສ້າງພູມຄຸ້ມກັນໃຫ້ຕົນເອງຕາມທຳມະຊາດສຸດທ້າຍ ຕ າ ຍ ຊ້ຳ

ຕັ້ງໃຈ ຕິ ດ ໂ ຄ ວິ ດ ຍ້ອນຢາກສ້າງພູມຄຸ້ມກັນໃຫ້ຕົນເອງຕາມທຳມະຊາດສຸດທ້າຍ ຕ າ ຍ ຊ້ຳ

Hana Horka ເປັນນັກຮ້ອງເພງພື້ນບ້ານ ຫຼື Folk song ອາຍຸ 57 ປີ ຈາກ ປ ະ ເທດ Czech, ຕົວລາວນັ້ນຕັ້ງໃຈບໍ່ຮັບວັກຊີນ ແລະ ຕັ້ງໃຈ ຕິ ດ ເຊື້ອຈາກຄົນໃນຄອບຄົວ ຢ່າງ ສາມີ ແລະ ລູ ກ ຊາຍ ເພື່ອຫວັງຈະສ້າງພູມຕ້ານທານເຊື້ອ ໂ ຄ ວິ ດ -19 ໂດຍທຳມະຊາດ.

ລາວຕັ້ງໃຈໃຫ້ຕົນເອງນັ້ນ ຕິ ດ ເຊື້ອຕໍ່ຈາກສະມາຊິກຄອບຄົວທັງສອງທີ່ ຕິ ດ ເຊື້ອ ເມື່ອໄລຍະວັນ ຄຣິສມາສ ແຕ່ທັງພໍ່ ແລະ ລູ ກ ຕ່າງກໍໄດ້ຮັບວັກຊີນຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ Hana Horka ກໍໄດ້ໂພສລົງໂຊຊຽວມີເດຍ ກ່າວວ່າຕົນເອງຜົນກວດເປັນບວກ ແລະ ປິ່ນປົວເຊົາແລ້ວ, ຫາກວ່າພຽງແຕ່ 2 ມື້ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍເສຍຊີວິດລົງ. ຫຼາຍຄົນອາດຍັງເຫັນວ່າວັກຊີນນັ້ນບໍ່ມີຄວາມ ສ ຳ ຄັນ ຫຼື ໂ ຄ ວິ ດ -19 ນັ້ນບໍ່ເປັນອັນ ຕ ະ ລາຍ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ ກໍລະນີນີ້ກໍເປັນສິ່ງ ເ ຕື ອ ນ ໃຈໃຫ້ທຸກຄົນພ້ອມຮັບຮູ້ ແລະ ປ້ອງກັນຕົນເອງຈາກ ໂ ຄ ວິ ດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີອາການ ຮຸ ນ ແ ຮ ງ.

ທີ່ມາ ຂ່າວມີສາລະວັນນີ້

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *