ຕີນລົດແຕກເທິງທາງດ່ວນ ພະນັກງານກວດກາໄດ້ຈັດການຄວາມອັນຕະລາຍຢ່າງທັນເວລາ

ຕີນລົດແຕກເທິງທາງດ່ວນ ພະນັກງານກວດກາໄດ້ຈັດການຄວາມອັນຕະລາຍຢ່າງທັນເວລາ

“ຂອບໃຈພວກເຈົ້າຫຼາຍໆ, ຖ້າບໍ່ມີພວກເຈົ້າ, ຂ້ອຍຄືຈະນັ່ງໄຫ້ແລ້ວ…” ໃນວັນທີ17 ເດືອນມັງກອນ, ທີມງານກວດທາງສູນຄຸ້ມຄອງຊັບສິນທາງດ່ວນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ວັງວຽງໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອປ່ຽນຕີນລົດໃຫ້ກັບນັກຂັບຂີ່ຍິງຜູ້ໜຶ່ງຢ່າງທັນເວລາ, ໄດ້ກຳຈັດຄວາມສ່ຽງອັນຕະລາຍຕາມຖະໜົນຫົນທາງ ແລະ ຍັງໄດ້ຫຼີກລ່ຽງການເກີດຄວາມເສຍຫາຍທາງບຸກຄົນ ແລະ ຊັບສິນຂອງນັກຂັບຂີ່ດັ່ງກ່າວ.

ເວລາກາງຄືນ 22ໂມງ20ນາທີ ຂອງວັນທີ 17 ມັງກອນ, ພະນັກງານສູນຄຸ້ມຄອງຊັບສິນທາງດ່ວນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຫາວັງວຽງໄດ້ດຳເນີນການລາດຕະເວນໃນຍາມກາງຄືນ, ເມື່ອໄປເຖິງຈຸດກິໂລແມັດທີ 18 ທິດທາງວັງວຽງ, ພົບເຫັນນັກຂັບຂີ່ຍິງຜູ້ໜຶ່ງສາຍຕາກັງວົນ ແລະ ຢືນຢູ່ຂ້າງລົດSUVສີຂາວຄັນໜຶ່ງທີ່ຈອດໃນຊ່ອງທາງລົດສຸກເສີນພ້ອມເປີດໄຟສຸກເສີນປະໄວ້. ໃນຂະນະນັ້ນຢູ່ເທິງທາງດ່ວນແມ່ນມີລົດຂັບຜ່ານນັກຂັບຂີ່ຜູ້ຍິງດັ່ງກ່າວຫຼາຍຄັນຢ່າງໄວວາ, ແຕ່ດ້ານຫຼັງຂອງລົດບໍ່ໄດ້ວາງປ້າຍຕືອນສັນຍານ, ສະພາບການຕອນນັ້ນອັນຕະລາຍຫຼາຍ.ພະນັກງານທີມກວດທາງໄດ້ວາງປ້າຍເຕືອນສັນຍານໄວ້ດ້ານຫຼັງລົດຢ່າງກະທັນຫັນ, ພານັກຂັບຂີ່ຍິງດັ່ງກ່າວໄປຂອບເຂດທີ່ປອດໄພ.

ພະນັກງານທີມກວດທາງໄດ້ນຳໃຊ້ພາສາລາວທີ່ຝຶກສ້ອມສະສົມປະຈຳວັນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພະນັກງານຝ່າຍລາວ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຮູ້ວ່ານັກຂັບຂີ່ຍິງດັ່ງກ່າວບໍ່ຊຳນານດ້ານຂັບຂີ່ປານໃດ, ພາຍຫຼັງທີ່ຕີນລົດແຕກບໍ່ສາມາດປ່ຽນຕີນລົດໄດ້, ທັງຍັງຟ້າວກັບໄປດູແລລູກທີ່ຍັງຢູ່ຊ່ວງໃຫ້ນົມທີ່ບ້ານເກີດວັງວຽງ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *