ເອົາຂ່າວດີມາບອກ! ຢາແກ້ພິດງູທຳທານ ແມ່ນຫົວຜັກບົ່ວແດງ ຫຍໍ້າກິນດິບໆໂລດ ພຽງຫົວດຽວດີປານປິດຖີ້ມ

ສະບາຍດີເພື່ອນໆ ອາຈານເອົາຂ່າວດີມາບອກຢາແກ້ພິດງູທຳທານທີ່ດີທີ່ສຸດ ແມ່ນຫົວຜັກບົ່ວແດງ ຫຍໍ້າກິນດິບໆໂລດ ພຽງຫົວດຽວຫາຍພິດໂລດປານປິດຖີ້ມ ທຳອິດອາຈານກໍ່ຍັງບໍ່ຢາກເຊື່ອ ມີມື້ໜຶ່ງອາຈານໃຫ່ຍເອົາດູກງູທຳທານມາໃຫ້ຕຳເພື່ອນຳໄປປະສົມເປັນຢາບຳລຸງສະໝອງ.

ແຕ່ມື້ນັ້ນອາຈານກໍ່ຕຽມຫົວຜັກບົ່ວແດງ ໄວ້ທາງຂ້າງໆໃກ້ໆມີມື້ໜຶ່ງມັນຟົ້ງໃສ່ມື ໜ້າຈືດເຂົ້າທັນທີໂລດ ແລ້ວມືໜຶ່ງກໍ່ຈັບຫົວຜັກບົ່ວກິນທັນທີໂລດ ແລ້ວກໍຫາຍພິດທັນທີໂລດ ດ້ວຍແນວນັ້ນອາຈານຈຶ່ງເຊື່ອຖືດີຈິງແທ້ໆ .

ແຕ່ພິດງູອັນອື່ນ ຍັງບໍ່ໄດ້ທົດລອງ ອາຈານຈຶ່ງມາບອກ ເພື່ອບຸນແລະເພື່ອໂຊກເທົ່ານັ້ນເດີ່ ຮູ້ແລ້ວບອກຕໍ່ໆກັນໄປ ເຮັງໆລວຍໆເດີ່ ສາທຸ.

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *