ປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນຄັ້ງທີ2 ຂອງປີ 2022

ປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນຄັ້ງທີ2 ຂອງປີ 2022

ປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນທຸດປະເພດ ທົ່ວປະເທດ ເລີ່ມປະຕິບັດວັນທີ 14​ ມັງກອນ 2022

ປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນຄັ້ງທີ2.

ຮີບໄປເຕີ່ມໄວ້ມີຶ້ນີ້.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *