ຜູ້ຍິງທີ່ຊື່ຍາວທີ່ສຸດໃນໂລກ 1,000 ຕົວອັກສອນ

#ຜູ້ຍິງທີ່ຊື່ຍາວທີ່ສຸດໃນໂລກ 😂

ຜູ້ຍິງທີ່ຊື່ຍາວທີ່ສຸດໃນໂລກ Sandra Williams ຄົນທີ່ມີຄວາມຄິດແຫວກແນວຈາກລັດເທັກຊັດ ອາເມລິກາ ຢາກໃຫ້ລູກຂອງລາວມີຊື່ທີ່ບໍ່ຄືໃຜ ?

ຈຶ່ງຕັດສິນໃຈຕັ້ງຊື່ລູກສາວ ທີ່ເກີດເມື່ອວັນທີ 12 ກັນຍາ ປີ 1984 ວ່າ Rhoshandiatellyneshiaunneveshenk Koyaanisquatsiuth Williams ໂດຍແຟນຂອງລາວກໍເຫັນພ້ອມກັບການຕັດສິນໃຈນີ້ .

ພຽງສາມອາທິດຫຼັງຈາກນັ້ນ, ລາວຄິດວ່າຊື່ນີ້ມັນຍັງບໍ່ຍາວພໍ ລາວຈຶ່ງເພີ່ມຕົວອັກສອນເຂົ້າໄປໃນຊື່ລູກອີກ 1,000 ຕົວອັກສອນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ໃບແຈ້ເກີດຂອງລູກສາວມີຄວາມຍາວເຖິງເກືອບ 70 ຊັງຕີແມັດ.

ຊື່ກາງຂອງເດັກຍິງຄົນນີ້, ໃນຂະນະນັ້ນມີຄວາມຍາວ 38 ຄຳ ແຕ່ໝູ່ເພື່ອນ ແລະຄອບຄົວເອີ້ນສັ້ນ ໆວ່າ Jamieແລະ 13 ປີໃຫ້ຫຼັງ Jamie ແລະແມ່ ໄດ້ປາກົດຕົວໃນລາຍການຂອງໂອປຣາ ວິນຟີ ໃນຖານະເດັກທີ່ມີຊື່ແປກທີ່ສຸດ ແຊນດຣາຜູ້ເປັນແມ່ກ່າວກັບໂອປຣາວ່າ ລາວຕ້ອງການເຮັດຫຍັງບາງຢ່າງເພື່ອຄອງສະຖິຕິກິນເນສບຸ໊ກ ແລະບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ຊື່ຂອງລູກຊ້ຳກັບໃຜ?

ຈຶ່ງຕັ້ງຊື່ລູກທີ່ປະກອບດ້ວຍຊື່ຮູບເງົາ, ລົດ ແລະຊື່ຍາດພີ່ນ້ອງ ຈຳນວນເຖິງ 1,019 ຕົວອັກສອນ.ຜົນລັບກໍຄືລາວຕ້ອງໄດ້ບັນທຶກສຽງການອ່ານຊື່ ເພື່ອໃຫ້ເຈມີ່ເລົ່າຈົນໃຫ້ຈື່.

ຊື່ເຕັມຂອງ Jamie ຄື”Rhoshandiatellyneshiaunneveshenkescianneshaimondrischlyndasaccarnae renquellenendrasamecashaunettethalemeicoleshiwhalhinive’onchellecaundenesheaalausondrilynnejeanetrimyranaekuesaundrilynnezekeriakenvaunetradevonneyavondalatarneskcaevontaepreonkeinesceellaviavelzadawnefriendsettajessicannelesciajoyvaelloydietteyvettesparklenesceaundrieaquenttaekatilyaevea’shauwneoraliaevaekizzieshiyjuanewandalecciannereneitheliapreciousnesceverroneccaloveliatyronevekacarrionnehenriettaescecleonpatrarutheliacharsalynnmeokcamonaeloiesalynnecsiannemerciadellesciaustillaparissalondonveshadenequamonecaalexetiozetiaquaniaenglaundneshiafrancethosharomeshaunnehawaineakowethauandavernellchishankcarlinaaddoneillesciachristondrafawndrealaotrelleoctavionnemiariasarahtashabnequckagailenaxeteshiataharadaponsadeloriakoentescacraigneckadellanierstellavonnemyiatangoneshiadianacorvettinagodtawndrashirlenescekilokoneyasharrontannamyantoniaaquinettesequioadaurilessiaquatandamerceddiamaebellecescajamesauwnneltomecapolotyoajohnyaetheodoradilcyana”.
.

ເຮີ ເມື່ອຍ 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:

  • https://www.facebook.com/146609607225/posts/10159518653362226

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *