ປະກາດຫາພີ່ນ້ອງໃຜລົດຕຳລາວ.

ປະກາດຫາພີ່ນ້ອງໃຜລົດຕຳລາວ.

ຕອນນີ້ຢູ່ໂຮງຫມໍເມືອງເລົ່າງາມ.

ສະພາບລາວຕອນນີ້ແຂນຫັກ.

ໃຜຮູ້ຈັກພີ່ນ້ອງຊ່ວຍບອກໃຫ້ແນ່.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *