ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດໄທ ໄດ້ເຂົ້າຈັບ ຊ່າງຕັດຜົມຄົນລາວ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດໄທ ໄດ້ເຂົ້າຈັບ ຊ່າງຕັດຜົມຄົນລາວ

ໃນຂໍ້ຫາ ດໍາເນີນການປະກອບອາຊີບ ເປັນຊ່າງຕັດຜົມ ຊຶ່ງເປັນອາຊີບ ທີ່ສງວນໄວ້ໃຫ້ແຕ່ຄົນໄທ ຢູ່ຖະໜົນປະຊາອຸທິດ, ກຸງເທບມະຫານະຄອນ.

ອາຊີບຕັດຜົມ ເປັນໜຶ່ງໃນ 39 ອາຊີບ ທີ່ສະຫງວນໄວ້ ໃຫ້ສະເພາະ ຄົນໄທ ແລະ ຫ້າມໃຫ້ຄົນຕ່າງຊາດ ດໍາເນີນອາຊີບດັ່ງກ່າວເດັດຂາດ.

ສປປ ລາວ ເຮົາເດ ຈະນໍາໃຊ້ມາດຕະການແນວໃດ ຄວບຄຸມ ຄົນຕ່າງປະເທດ ທີ່ມາຍາດແຍ່ງອາຊີບຂອງຄົນລາວເຮັດ ?

ພາບ: ໜັງສືພິມໄທຣັດ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *