News

ຜົວບໍ່ຊື່ສັດບໍ່ຮູ້ຈັດພໍ..!! ຜົນອອກມາ ລູກນ້ອຍ 7 ເດືອນ ຕິດໂຄວິດ, ເມຍມົດລູກອັກເສບ

ຜົວບໍ່ຊື່ສັດບໍ່ຮູ້ຈັດພໍ..!! ຜົນອອກມາ ລູກນ້ອຍ 7 ເດືອນ ຕິດໂຄວິດ, ເມຍມົດລູກອັກເສບ

ຈາກຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກຊື່ Emmy Emmy ໄດ້ໂພສວ່າ: ຜົວບໍ່ຊື່ສັດ ແລະ ຜົວໄປທົ່ວທີບທົ່ວແດນຜົນອອກມາ ລູກນ້ອຍ7ເດືອນ ຕິດໂຄວິດເມຍມົດລູກອັກເສບຍ້ອນຕິດເຊື້ອແບັກທິເລຍຍ້ອນມີເພດສຳພັນ ແລະ ລູກໄດ້ຢຸດນົມແມ່ຖາວອນ.

ຜົວຄິດບໍ່ໄດ້.

ແຫຼ່ງທີ່ມາ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button