News

ຍີ່ປຸ່ນ ໃຫ້ທຶນການສຶກສາ ແກ່ເດັກຊົນເຜົ່າ ຢູ່ແຂວງ ອຸດົມໄຊ

ຍີ່ປຸ່ນ ໃຫ້ທຶນການສຶກສາ ແກ່ເດັກຊົນເຜົ່າ ຢູ່ແຂວງ ອຸດົມໄຊ.

ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນເປັນມູນຄ່າທັງໝົດປະມານ 470.000 ໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຂະແໜງການສຶກສາໃຫ້ແກ່ ເດັກຊົນເຜົ່າ ຢູ່ແຂວງ ອຸດົມໄຊ.

ມອບໂດຍ ທ່ານ ນາກາໂນະ ຈຸນຢະ, ອັກຄະຣາຊະທູດຍີ່ປຸ່ນ ປະຈໍາລາວ ແລະ ຕາງໜ້າຮັບຂອງ ທ່ານ ນາງ ຊູສຸມຸລະ ຄຸມິໂກະ, ຕົວແທນຈາກອົງກອນ Plan International Japan ປະຈໍາລາວ.

ອ່ານເພີ່ມ: https://www.facebook.com/100068921871162/posts/232182579089136/?d=n

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button