ຢາກໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ອ່ານ ກ່ອນຕັດສິນໃຈໃຊ້ຊີວິດຄູ່ ( ຄູ່ເວນ ຄູ່ຮັກ ຫຼື ຄູ່ບຸນ )

1. ຄູ່ເວນ
ເປັນຄູ່ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍສະເໜ່ຫາ ໃນໄລຍະຕົ້ນ ຄືຖືກແຮງແຫ່ງກຳດຶງດູດ ໃຫ້ມັກຮັກພໍໃຈກັນ ງ່າຍໆ ແຕ່ພໍຄວາມສຳພັນຜ່ານໄປໄດ້ໄລຍະໜຶ່ງ ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງຕັ້ງຕົວເອງເປັນສູນກາງຄວາມຖືກຕ້ອງ ເບິ່ງຂ້າມຄວາມຮູ້ສຶກນຶກຄິດ ຂອງອີກຝ່າຍ ຈຶ່ງເກີດຄວາມບໍ່ພໍໃຈ ແລະ ຜິດຖຽງກັນສະເໝີໆ ດີກັນເປັນບາດ ແລ້ວກໍ່ກັບມາຜິດຖຽງກັນອີກ ຜີເຂົ້າ ຜີອອກ ດີໆ ຮ້າຍໆ ເປັນວົງຈອນເຊັ່ນນີ້ບໍ່ຮູ້ຈົບ ຈະໃຫ້ໃຜຍອມປັບປ່ຽນ ແກ້ໄຂນັ້ນເປັນເລື່ອງຍາກ ມີທັດສະນະຄະຕິໃນການໃຊ້ຊີວິດຕ່າງກັນ ເລື່ອງນ້ອຍກໍ່ໃຫ້ເປັນເລື່ອງໃຫຍ່ ເລື່ອງໃຫຍ່ ກໍ່ຮ້ອນໄໝ້ປານແປວໄຟ ຫຼື ບໍ່ກໍ່ເຢັນຊາປານນ້ຳກ້ອນ.

2. ຄູ່ຮັກ
ເປັນຄູ່ທີ່ມີຄວາມຮັກ ມັກຊື່ນຊົມເຊິ່ງກັນແລະກັນ ມີລົດສະນິຍົມໄປໃນທິດທາງດຽວກັນ ມັກອັນໃດຄືກັນ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສຳພັນທີ່ໄປໄດ້ດີ ສາມາດເປັນຄູ່ຄິດຂອງກັນ ແລະ ກັນໄດ້ ຕັ້ງແຕ່ເລື່ອງການໃຊ້ຊິວິດ ເພດສຳພັນ ການເມືອງ ສັງຄົມ ມຸມມອງໃນການມີຄອບຄົວ ໄປຈົນເຖິງເລື່ອງຊອກຢູ່ຫາກິນ.

ຮູ້ຈັກສະແຫວງຫາຄວາມສຸກໄປໃນທິດທາງດຽວກັນ
ຮູ້ຈັກອະໄພໃຫ້ກັນ ແລະ ກັນ ເລື່ອງເລັກໆນ້ອຍໆກໍ່ປ່ອຍຜ່ານ ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະປັບຕົວໂດຍຄິດເຫັນອີກຝ່າຍເປັນສຳຄັນ ເຮັດໃຫ້ມີຊີວິດຄູ່ອົບອຸ່ນ ໝັ້ນຄົງ ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດຄວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າໃນໜ້າທີ່ວຽກງານ ມີຊີວິດຄອບຄົວທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດໜ້າພໍໃຈ.

3. ຄູ່ບຸນ
ລັກສະນະຂອງຄູ່ບຸນນີ້ ນັບເປັນຄວາມສຳພັນ ທີ່ຫາໄດ້ຍາກ ເພາະນອກຈາກທັດສະນະຄະຕິ ໃນການໃຊ້ຊິວິດຈະເຂົ້າກັນໄດ້ດີແລ້ວ ຍັງເປັນຄູ່ຊີວິດທີ່ມີຄວາມເປັນ ກັນລະຍານະມິດສູງ ສາມາດເກື້ອກູນກັນໄດ້ໃນທຳ ມີຈິດໃຈໄຝ່ທາງທຳດ້ວຍກັນທັງຄູ່
ມີສັດທາໃນຄວາມດີສະເໝີກັນ ມີຈິດເມດຕາກະລຸນາ ມັກຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ອື່ນເປັນປົກກະຕິສະເໝີກັນ ມີສິນ ແລະ ການປະພຶດທີ່ດີງາມເປັນປົກກະຕິສະເໝີກັນ ມີຈິດຕັ້ງຢູ່ໃນກຸສົນ ສະຫງົບເຢັນເປັນປົກກະຕິສະເໝີກັນ.

ທັງຍັງມີປັນຍາເຂົ້າໃຈຄວາມຈິງຂອງຊີວິດເທົ່າທຽມກັນ ພໍໃຈໃນການຂູດເກົາກິເລດ ລຸດ ລະ ຄວາມໂລບ ໂກດ ຫຼົງ ສະເໝີກັນ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຄວາມສຳພັນຂອງຊີວິດຄູ່ເປັນໄປຢ່າງຮົ່ມເຢັນ ເກີດຄວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າທັງທາງໂລກ ແລະ ທາງທຳເປັນລຳດັບ.

ການເລືອກໃຜຈັກຄົນມາເປັນຄູ່ຄອງ
ຈຶ່ງຕ້ອງພິຈາລະນາໃຫ້ຮອບຄອບ
ບໍ່ຄວນເລືອກດ້ວຍກິເລດ
ຄວາມພໍໃຈພຽງຊົ່ວຄາວ
ແຕ່ຄວນໃຊ້ສະຕິໃນການພິຈາລະນາ
ໃນຄວາມດີໃນຂັ້ນພື້ນຖານຂອງບຸກຄົນນັ້ນໆໃຫ້ຄົບຖ້ວນ

ຝາກໄວ້ໃຫ້ຄິດ
ບົດພິສູດໃນຊີວິດຄູ່
ຈະເບິ່ງໃນໄລຍະຕົ້ນ ແມ່ນເປັນໄປບໍ່ໄດ້
ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ເວລາເປັນເຄື່ອງພິສູດ
ຖ້າເລືອກຄົນທີ່ບໍ່ມີສິນທຳມາແຕ່ທຳອິດ
ໂອກາດພັດທະນາໃຫ້ເປັນຄູ່ບຸນຄົງເປັນໄປໄດ້ຍາກ

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມເມື່ອຕັດສິນໃຈໃຊ້ຊີວິດຄູ່ກັນແລ້ວ
ບຸກຄົນທັງສອງກໍ່ສົມຄວນຊ່ວຍກັນ ປະຄັບປະຄອງຊີວິດຄູ່ ໃຫ້ສາມາດຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້ຢ່າງມີຄວາມສຸກ
ຊ່ວຍກັນລຸດ ລະ ອັດຕາຕົວຕົນ
ຮູ້ຈັກເປັນຜູ້ໃຫ້ 4 ປະການ ຄື

– ໃຫ້ການອຸປະຖຳ
– ໃຫ້ຄວາມຮັກ
– ໃຫ້ປັນຍາ
– ໃຫ້ອະໄພ
ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ.

ຫາກຖາມວ່າ ມີຊີວິດຄູ່ແລ້ວດີບໍ່ ?
ກໍ່ຄົງຕ້ອງຖາມກັບໄປວ່າ … ແລ້ວເຈົ້າມີຄູ່ແບບໃດ ?
ເປັນຄູ່ຮັກ ຄູ່ບຸນ ຫຼື ຄູ່ເວນ ຄຳຕອບໃນຄວາມສຳພັນ ຄື
ສິ່ງທີ່ກະທຳໃຫ້ກັນ ແລະ ກັນໃນຊີວິດປະຈຳວັນ
ຈະແທນຄຳຕອບ ແລະ ຄວາມຈິງໄດ້ເປັນຢ່າງດີ

ແຫຼ່ງທີ່ມາ: Lao Youth Radio FM 90.0 Mhz

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *