ດ່ວນ ຂ່າວດີບອກຕໍ່..!!ກຽມຂຶ້ນເງິນເດືອນໃຫ້ພະນັກງານ – ລັດຖະກອນ ໃນປີ 2022 ເປັນຕົ້ນໄປ

ຂຶ້ນເງິນເດືອນໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ 150 ກີບ/ດັດສະນີເລີ່ມປະຕິບັດປີ 2022 ເປັນຕົ້ນໄປ.

ຖືເປັນຂ່າວດີຕ້ອນຮັບປີໃຫມ່ຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ ແລະ ພະນັກງານບໍານານ ເພາະລັດຖະບານເພີ່ມດັດສະນີເງິນເດືອນຂຶ້ນ 150 ກີບ/ດັດສະນີ.

ຈາກດັດສະນີເກົ່າ 7.200 ກີບ ເພີ່ມຂື້ນເປັນ 7.350 ກີບ, ເລີ່ມປະຕິບັດປີ 2022 ເປັນຕົ້ນໄປ.

ອີງຕາມຄຳແນະນຳຂອງກະຊວງການເງິນ, ສະບັບເລກທີ 5880/ກງ, ລົງວັນທີ 22 ພະຈິກ 2021 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ປະຈຳປີ 2022.”

..

..

..

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *