#ຊ່ວຍກັນແຊຣ ເຫດຕຳແລ້ວຫນີ ມາຮັບຜິດຊອບດ່ວນ

ຕຳແລ້ວຫນີ ເມົາລະຂັບ ບອກຈອດວ່າຊິຈອດລະຂີ່ຫນີ.

ຈຸຸດເກີດເຫດແມ່ນ ໃກ້ໄຟແດງທາງໄປດອນຫນູນ.

ສ່ວນຄົນຖືກຕຳແມ່ນຫົວເຂົ່າແຕກແລະເຈັບແຂນຫນ້ອຍຫນື່ງ.

ລົດປ້າຍ:ຣລ 9599.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *