ຕິ ດ ເຊື້ອຍົກຄອບຄົວ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 6 ຄົນ (ຄົນໃນຄອບຄົວດຽວກັນ):1. ເພດຊາຍ, ອາຍຸ 24 ປີ, ບ້ານ ຫາດຊາຍຂາວ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ອາຊີບ ພະນັກງານທະຫານ (ໂພນເຄັງ)- ຄົນໃນຄອບຄົວຕິດເຊື້ອ- ສັກຢາວັກຊີນຄົບ 2 ເຂັມ.

2. ເພດຊາຍ , ອາຍຸ 52 ປີ, ບ້ານ ຫາດຊາຍຂາວ, ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງອາຊີບ: ພະນັກງານທະຫານ (ໂພນເຄັງ) ຄົນໃນຄອບຄົວຜູ້ຕິດເຊື້ຶອໄດ້ສັກຢາວັນຊີນ 2 ເຂັມ.

– ພະຍາດປະຈຳໂຕ: ເບົາຫວານ ແລະ ຄວາມດັນເລືອດສູງ3. ເພດຍິງ, ອາຍຸ 19 ປີ, ບ້ານຫາດຊາຍຂາວ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ອາຊີບ ຂາຍເຄື່ອງ Online- ຄົນໃນຄອບຄົວຕິດເຊື້ອ-.

ບໍ່ມີພະຍາດປະຈຳໂຕ ແລະ ຍັງບໍ່ໄດ້ສັກຢາວັນຊີນ4. ເພດຊາຍ, ເດັກອາຍຸ 8 ເດືອນ ບ້ານຫາດຊາຍຂາວ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ- ຄົນໃນຄອບຄົວຕິດເຊື້ອ.

– ຄົນໃນຄອບຄົວຕິດເຊື້ອ.

– ມີອາການວັນທີ 2/9: ໄຂ້, ນ້ຳມູກຍ້ອຍ5. ເພດຍິງ , ອາຍຸ 52 ປີ ບ້ານຫາດຊາຍຂາວ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງອາຊີບ: ພະນັກງານທະຫານ (ໂພນເຄັງ)

– ພະຍາດປະຈຳໂຕ: ເບົາຫວານ.

– ໄດ້ສັກຢາວັນຊີນ 2 ເຂັມ6. ເພດຊາຍ, ອາຍຸ 18 ປີ, ບ້ານຫາດຊາຍຂາວ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງອາຊີບ ນັກຮຽບ- ຄົນໃນຄອບຄົວຕິດເຊື້ອ.

– ບໍ່ມີພະຍາດປະຈຳໂຕ.

– ສັກຢາວັກຊີນ 2 ເຂັມ ສະຖານທີ່ສ່ຽງ ທີ່ຜູ້ຕິດເຊື້ອໄດ້ເດີນທາງໄປໃນນະຄອນຫຼວງ:

ວັນທີ 31/7 ຮ້ານມ່າລ່າ ແຖວຊ້າງເຜືອກ.

• ຮ້ານຕັດຜົມຕໍ່ໜ້າບໍລິສັດ ສະກາຍ.

• ວັດທ່າແຂກ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ

• ຮ້ານເສີມສວຍ ດອນນົກຂຸ້ມ.

ວັນທີ 1/9:ຕະຫຼາດໜອງໄຮ.

ວັນທີ 2/9ຮ້ານ J-mark ສາຂາທາດຫຼວງ ຮ້ານ 365 ຢູ່ຫຼັກ 8

ວັນທີ 3/9: ຮ້ານອາຫານ ຊັ້ນ 6 ຢູ່ໄອເຕັກ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *