ສະຫຼອງປີໃຫມ່ສາກົນ ມື້ດຽວ ທົ່ວປະເທດ ຈົບຊີວິດ ຈາກການເກີດອຸບັດຕິເຫດທາງລົດ 13 ຄົນ !!

🔥 ສະຫຼອງປີໃຫມ່ສາກົນ ມື້ດຽວ ທົ່ວປະເທດ ຈົບຊີວິດ ຈາກການເກີດອຸບັດຕິເຫດທາງລົດ 13 ຄົນ !!! ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈ ມາຍັງຄອບຄົວ ຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ຜູ້ເສຍຊີວິດ ທຸກຄົນ

ລາຍງານອຸປະຕິເຫດວັນທີ 1/1/22 ເກີດ 53 ເສຍຊິວິດ 13 ຄົນ.

1. ແຂວງທີ່ເກີດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເກີດ 7 ລາຍ, ເສຍຊິວິດ 3 ຄົນ. ລົດຈັກ+ລົດຈັກ, ລົດຈັກ+ລົດບັນທຸກ, ລົດຈັກ+ລົດຍົນ;

2. ແຂວງອຸດົມໄຊເກີດ 8 ລາຍ;

3. ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາເກີດ 2

4. ແຂວງບໍ່ແກ້ວເກີດ 1 ລາຍ;

5. ແຂວງໄຊຍະບູລີເກີດ 2 ລາຍ;

6. ແຂວງຫຼວງພະບາງເກີດ 5 ລາຍ, ເສຍຊິວິດ 2 ຄົນ. ລົດຈັກລົ້ມເອງ2;

7. ແຂວງວຽງຈັນເກີດ 6 ລາຍ;

8. ແຂວງບໍລິຄຳໄຊເກີດ 5 ລາຍ, ເສຍຊິວິດ 2 ຄົນ.ລົດຍົນ+ຄົນຍ່າງ, ລົດຍົນ+ເຮືອນ+ຄົນ;

9. ແຂວງຄໍາມ່ວນເກີດ 2 ລາຍ, ເສຍຊິວິດ 1 ຄົນ. ລົດຍົນ+ຕົ້ນໄມ້;

10. ແຂວງສະຫວັນນະເຂດເກີດ 2 ລາຍ, ເສຍຊິວິດ 1 ຄົນ. ລົດຈັກ+ລົດຍົນ;

11. ແຂວງຈໍາປາສັກເກີດ 8 ລາຍ;

12. ແຂວງເຊກອງເກີດ 1 ລາຍ, ເສຍຊິວິດ 2 ຄົນ. ລົດຈັກ+ລົດຈັກ;

13. ແຂວງອັດຕະປື 4 ລາຍ, ເສຍຊິວິດ 2 ຄົນ. ລົດຈັກ+ລົດຈັກ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *