👏 👏 ຂ່າວດີ ! 🇺🇸🤝🇱🇦 ວັກຊີນ ໄຟເຊີ (Pfizer) ຈາກສະຫະລັດອາເມລິກາ ຈຳນວນ 1,700,000 ໂດສ

👏 👏 ຂ່າວດີ ! 🇺🇸🤝🇱🇦 ວັກຊີນ ໄຟເຊີ (Pfizer) ຈາກສະຫະລັດອາເມລິກາ ຈຳນວນ 1,700,000 ໂດສ

ຈະເດີນທາງມາຮອດ ສປປ ລາວ ມື້ນີ້ 02/01/2022 ເວລາ 15:00 ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຊຶ່ງແມ່ນ ການສະໜັບສະໜູນໂດຍກົງ ຈາກປະຊາຊົນສະຫະລັດອາເມລິກາເຖິງປະຊາຊົນລາວ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທົ່ວໂລກສາມາດເຂົ້າເຖິງວັກຊິນທີ່ປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດຕິພາບ

ເພື່ອຕ້ານການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19. ສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມງານໂຄງການໂຄແວັກຂອງພວກເຮົາຄື ອົງການອະນາໄມໂລກ

ແລະ ອົງການຢູນີເຊບ ກຳລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອນຳວັກຊິນນີ້ມາ ສປປ ລາວ ໃຫ້ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້. 🇺🇸🤝🇱🇦

ຂໍ້ມູນ: U.S. Embassy in Vientiane

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *