News

ຈັບຕົວ ທ້າວ ຄຳແພງ ( ດາວຕິກຕັອກ ) ແລ້ວ

ຈັບຕົວ ທ້າວ ຄຳແພງ ( ດາວຕິກຕັອກ ) ແລ້ວ

ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2021, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ທະຫານສາມາດ ຈັບຕົວ ທ້າວ ຄຳແພງ ( ຫລື ດາວ ຕິກຕັອກ ) ໄດ້ ເຊິ່ງທ້າວ ຄຳແພງ ໄດ້ແອບອ້າງ ເປັນທະຫານ ໂດຍຕິດຊັ້ນພັນຕີ

ພ້ອມທັງແອບອ້າງສາມາດແລ່ນເອົາລູກຫລານ ພໍ່ແມ່ ປະຊາຊົນເຂົ້າທະຫານໄດ້, ເຮັດໃຫ້ມີຄົນ ຫລົງເຊື່ອ ຈຳນວນຫລາຍຄົນ ເສຍເງິນລວມກັນເກືອບ 600 ລ້ານກີບ.

ສຳລັບຄະດີດັ່ງກ່າວ ພາຍຫລັງສືບສວນ-ສອບສວນສຳເລັດຈະລາຍງານຕາມຫລັງ.

.

.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button