📣ໂຮງຮຽນ ລ້ຽງເດັກ ແລະ ອະນຸບານ ສີມີໄຊ ແຂວງສາລະວັນ ແຈ້ງການ ເຖິງຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນ ແລະ ພະນັກງານຄູ.

ວັນທີ 4/9/2021 ມີຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນ ຕິດເຊື້ ອໂຄ ວິ ດ.

ຂໍໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນ ແລະ ພະນັກງານຄູ ຊ່ວຍຕິດຕາມອາການ 14 ມື້ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນປອດໄພ🙏🙏🙏🙏🙏Cr: ໂຮງຮຽນ ສີມີໄຊ.

ທີ່ມາ: ເຈາະຈີ້ມທຸກເລື່ອງລາວ👩‍💻admin May

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *