ອະນຸຍາດໃຫ້ພຣະສົງສາມະເນນ ອອກບິນທະບາດຮັບສັດທາຍາດໂຍມ ເລີ່ມຕົ້ນແຕ່ວັນທີ 01 ມັງກອນ 2022 ເປັນຕົ້ນໄປ.

🙏 ແຈ້ງການ ເຖິງບັນດາວັດພາຍໃນເຂດວິຊຸນ ແລະ ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງພະບາງ ຂອງຫົວໜ້າຄະນະສະເພາະກິດຂັ້ນນະຄອນ-ຫຼວງພະບາງ.

ເລກທີ 104/ຈນ-ຫຼບ, ລົງວັນທີ 21 ທັນວາ 2021 ແລະ ທິດຊີ້ນຳຂອງເຈົ້າຄະນະບໍລິຫານງານປະຈຳການ ອພສ ນະຄອນ-ຫຼວງພະບາງ ຄັ້ງວັນທີ 24 ທັນວາ 2021,

ອະນຸຍາດໃຫ້ພຣະສົງສາມະເນນທົ່ວນະຄອນຫຼວງພະບາງ ອອກບິນທະບາດຮັບສັດທາຍາດໂຍມ ເລີ່ມຕົ້ນແຕ່ວັນທີ 01 ມັງກອນ 2022 ເປັນຕົ້ນໄປ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *