ວັນທີ 03 – 4/09/2021ໂຮງໝໍພາກສະໜາມວິທະຍາໄລການເງີນພາກໃຕ້ໄດ້

ປີ່ນປົວຜູ້ຕິດເຊື້ອ ໂ ຄວິ ດ ຫາຍດີຈຳນວນ80ຄົນ ໃຫ້ເມືອຈຳກັດບໍລິເວນຕໍ່ທີ່ສູນຈຳກັດບໍລິເວນຂອງແຕ່ລະເມືອງອິກ14ວັນ ,

ຈີ່ງກັບຫາຄອບຄົວ ແລະ ໃຫ້ປະຕິບັດມາດຕະການ New Normal ຢ່າງເຄັງຄັດ ຖ້າມີບັນຫາສອບຖາມສາຍດ່ວນ 031 166

.

.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *