News

7ວັນອັນຕະລາຍ ເຫດລົດໃຫຍ່+ລົດໄຖນາ

ໃນວັນທີ 25.12.2021 ເວລາ 17:00ນາທີ ໃດ້ຮັບແຈ້ງເຫດຜ່ານເບີສຸກເສີນ 020 23451624- 020 55330065 ວ່າມີ :

ລົດໃຫຍ່+ລົດໄຖນາ ຢູ່ເສັ້ນທາງໂຄ້ງ ບ້ານ ດົງໃຕ້ ເມືອງ ທ່າແຂກ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ທີມງານໄປເຖິງຈຸດເກີດເຫດໄດ້ພົບເຫັນຜູ້ບາດເຈັບ 04 ຄົນ ເພດຊາຍ 1 ເພດຍິງ 3

– ຜຸ້ທີ 1 ເພດຊາຍ : ກະທົບແອວ ຫົວແຕກ ແລະແໜ້ນໜ້າເອິກ

– ຜຸ້ທີ 2 ເພດຍິງ : ໜ້າຜາກແຕກ ແກ້ມຊ້າຍໄຂ່ບວມ ເຈັບງ່ອນ.

– ຜູ້ທີ 3 ເພດຍິງ : ມຶນເມົາ ບາດແຜຖະຫລອກຢູ່ແຂນສອກຂວາ ເລືອດດັງອອກ

– ຜູ້ທີ 4 ເພດຍິງ : ບາດເຈັບເລັກນ້ອຍ

ພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ປະຖົມພະຍາບານຂັ້ນຕົ້ນແລ້ວນຳສົ່ງຜູ້ກ່ຽວໄປໂຮງໝໍແຂວງຄຳມ່ວນ.

ທ່ານໃດທີ່ຢາກເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນສັງຄົມໃນການບໍລິຈາກແລະອຸປະຖຳທີມງານຂອງພວກເຮົາເຊັ່ນ :

1, ເຄື່ອງປະຖົມພະຍາບານຂັ້ນຕົ້ນ

2, ເຂົ້າສານອາຫານແຫ້ງ.

3, ນຳ້ມັນລົດອອກເຫດ

ກໍສາມາດບໍລິຈາກແລະອຸປະຖຳໄດ້ທີ່ “ ຫ້ອງການ ບ້ານ ທ່າແຂກເໜືອ ຫຼັງຕະຫາດນາໂບ ຫຼື ໂອນຜ່ານບັນຊີກາງຄະນະບໍລິຫານງານມູນນິທິ :

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ :

🚨 LAK: 025120001261506001 🚨

⛔ອຸປະຕິເຫດ ເຈັບປ່ວຍສຸກເສີນ ເຫດດ່ວນເຫດຮ້າຍ ⛔

ໂທສາຍຕົງແຈ້ງເຫດ : 020 55330065
020 23451624

ຫ້ອງການ : 051 251624

(ສາຍດ່ວນ 1624 ໂທຟຣີ) 24ຊົ່ວໂມງ…

🚑🚨ພວກເຮົາເຮັດເພື່ອປະຊາຊົນແລະ ເພື່ອສັງຄົມ ໂດຍບໍ່ຫວັງຜົນຕອບແທນ🚨🚑

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button