ມາຮອດປັດຈຸບັນ! ທົ່ວປະເທດ ມີແຫຼ່ງຜະລິດໄຟຟ້າແລ້ວ88 ແຫ່ງ

ມາຮອດປັດຈຸບັນ! ທົ່ວປະເທດ ມີແຫຼ່ງຜະລິດໄຟຟ້າແລ້ວ88 ແຫ່ງ

ກ່ອນປະເທດຊາດໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍໃນປີ 1975 ພາຍໃນປະເທດ ມີເຂື່ອນຜະລິດກະແສ ໄຟຟ້າຂະໜາດກາງພຽງແຕ່ແຫ່ງດຽວຄືເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ 1 ມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງພຽງແຕ່ 30 ເມກາວັດ ແລະ ມີເຂື່ອນໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍ 2 ແຫ່ງ ຄື:

ເຂື່ອນນ້ຳດົງ ຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງ 1 ເມກາວັດ ແລະ ເຂື່ອນເຊລະບໍາ ຢູ່ແຂວງຈໍາປາສັກ ມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງ 1 ເມກາວັດ.

ນອກຈາກນີ້ກໍມີເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ນ້ຳມັນຢູ່ບາງຕົວເມືອງໃຫຍ່ຈໍານວນໜຶ່ງ, ໃນໄລຍະເວລານັ້ນທົ່ວປະເທດ ປະຊາຊົນໄດ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າພຽງແຕ່ 5 ຕົວເມືອງໃຫຍ່ຄື:

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫຼວງພະບາງ, ຄຳມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງຈຳປາສັກ ມີພຽງແຕ່ 19 ພັນຄົວເຮືອນ ຫຼື ເທົ່າກັບ 10% ທີ່ໄດ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ, ແຕ່ມາຮອດປັດຸຈຸບັນທົ່ວປະເທດມີແຫຼ່ງຜະລິດໄຟຟ້າ 88 ແຫ່ງ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: ປະເທດລາວ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *