ຂ່າວດ່ວນ ພະນັກງານ​ສາທາ ຕິດເຊື້ອ 16 ຄົນ

ວິເຄາະຂໍ້ມູນ ຂອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ປະຈຳວັນ 23/12/2021 ຕາມສະຖານທີ່ ່ເຮັດວຽກ, ສາຂາວິຊາຊີບຕ່າງໆ. 737 ກໍລະນີ

1. ພະນັກງານຕໍາຫຼວດ ມີ 169 ກໍລະນີ ່ (ວິທະຍາຄານສັນຕິບານ ເວີນຄໍາ: 151)

2. ລັດວິສາຫະກິດ/ບໍລິສັດ/ເອກະຊົນ/ທະນາຄານ ມີ 74 ກໍລະນີ

3. ນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ/ຄູອາຈານ ມີ 48 ກໍລະນີ.

4. ພະນັກງານທະຫານ ມີ 40 ກໍລະນີ.

5. ໂຮງງານ ມີ 40 ກໍລະນີ (ໂຮງງານເຄນບຸຣກລາວ: ່ 34, ໂຮງງານເຈຍລະໄນເພັດ: 1, ໂຮງງານເUຍໄຮນີ ່ເກັນ, 1: ໂຮງງານລາວມີໂດລິ:1, ໂຮງງານລາວຢາ ່ມາກີ: 1, ໂຮງງານພູມີນາງະ: 1).

6. ຄ້າຂາຍ/ທຸກລະກິດສ່ວນຕົວ/ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ມີ 37 ກໍລະນີ.

7. ພະນັກງານລັດ ມີ 32 ກໍລະນີ.

8. ກໍາມະກອນ ມີ 27 ກໍລະນີ (ບໍລິສັດຫົວເຊີນ: 6)

9. ພະນັກງານທີ່ບໍ່ລະບຸສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ມີ 18 ກໍລະນີ.

10. ພະນັກງານຂະແຫນງສາທາ ມີ 16 ກໍລະນີ (ທີມ, ງານກູ້ໄພ: 5)

11. ພະນັກງານສະຖານທູດ ມີ 2 ກໍລະນີ | (ສະຖານທູດສິງກະໂປ ແລະ ສະຖານທູດອາເມລິກາ)

12. ຫວ່າງງານ ມີ 108 ກໍລະນີ (ຜູ່ເຖົ້າ: 11)

13. ເດັກ ມີ 35 ກໍລະນີ.

14. ອາຊີບອື່ນໆ ມີ 11 ກໍລະນີ.

15. ບໍ່ລະບຸຂໍ້ມູນອາຊີບ ມີ 80 ກໍລະນີ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *