ຕະຫຼາດຫາຄູ່!

ຕະຫຼາດຫາຄູ່!ຄົນໂສດທີ່ຍັງຊອກຄູ່ບໍ່ໄດ້ ຕ້ອງຫ້າມພາດ

“ຕະຫຼາດຫາຄູ່” ເປັນປາກົດການທີ່ໜ້າສົນໃຈທີ່ມີໃນຈີນມາປະມານ 20 ປີແລ້ວ. ພໍ່ແມ່ຊາວຈີນຕາມເມືອງໃຫຍ່ຫຼາຍຮ້ອຍຄົນຈະພາກັນໄປລວມຕົວກັນທີ່ສວນສາທາລະນະທຸກໆທ້າຍອາທິດ ເພື່ອ “ຈັບຄູ່ດ່ວນ” ໃຫ້ບັນດາລູກໆຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະໄດ້ບໍ່ຮັບຄວາມຍິນຍອມຈາກໜຸ່ມສາວ ແຕ່ພໍ່ແມ່ກຸ່ມນີ້ເບິ່ງວ່າ ສິ່ງທີ່ຕົນເອງເຮັດກໍເພື່ອຄອບຄົວ.

ບັນດາຜູ້ປົກຄອງຈະຕິດປ້າຍລະບຸຂໍ້ມູນຂອງລູກຫຼານຕົນເອງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນອາຍຸ, ສ່ວນສູງ, ນ້ຳໜັກ, ການງານ-ການເງິນ, ເງິນເດືອນ-ຊັບສິນ ແລະ ຈະນັ່ງ ຫຼື ຢືນຢູ່ທາງຫຼັງປ້າຍຂອງລູກຫຼານ. ຂະນະທີ່ຜູ້ປົກຄອງຄົນອື່ນໆເຂົ້າມາສອບຖາມລາຍລະອຽດ ແລະ ຖ້າຫາກວ່າພວກເຂົາຮູ້ສຶກວ່າລູກຂອງຕົນເໝາະສົມກັນ ກໍຈະມີການນັດເດດກັນໃຫ້ໜຸ່ມສາວໄດ້ພົບໜ້າກັນ.

ຄົນທ້ອງຖິ່ນເອີ້ນຕະຫຼາດແຫ່ງນີ້ວ່າ “ມຸມຫາຄູ່” (相亲角) ໃນຕອນຕົ້ນສະຕະວັດ 2000 ຕະຫຼາດຮູບແບບນີ້ແຜ່ຫຼາຍທົ່ວປັກກິ່ງ, ຊ່ຽງໄຮ, ເຊິງຕູ ແລະ ກວາງໂຈ ເຮັດໃຫ້ມັນກາຍເປັນສິ່ງທີ່ພົບເຫັນໄດ້ທົ່ວໄປໃນຫຼາຍເມືອງຂອງຈີນ.

ທີມາຈາກ: ເຈາະຈິ້ມທຸກເລື່ອງລາວ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *