News

ເສຍດາຍຂອງ

ເສຍດ່າຍຂອງ…

ສ.ປ ຈີນ ສັ່ງປິດດ່ານຫວຽດນາມ🇻🇳 ຫ້າມລົດບັນທຸກເຂົ້າ-ອອກ 🚚 ຫຼາຍກວ່າ 6,000 ຄັນ ຕິດຢູ່ໃນດ່ານທາງພາກເໜືອຂອງຫວຽດນາມຢ່າງນ້ອຍ 3ດ່ານ ໂດຍສະເພາະ ແຂວງລັງເຊີນ

ບ້າງຄັນຕິດຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນເດືອນທັນວາ ສ່ວນຫຼາຍຈະເປັນຜົນຜະລິດທາງການກະເສດ ອາຫານທະເລແຊ່ແຂງ

🍈🥭🍌 ຜົນລະໝາກລາກໄມ້ເລີ່ມເສຍຫາຍ ລົດບັນທຸກຫຼາຍຄັນຈົນໄດ້ນຳສິ້ນຄາດັງກ້າວນຳມາຂາຍໃນລາຄາຖືກສ່ວນສາເຫດການປິດດ່ານແມ່ນມາຈາກການ ປ້ອງກັນມີມາດຕະການຄຸ່ມເຂັ້ມ

ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ ທີ່ຢູໃນປະເທດຫວຽດນາມ ຊຶ່ງມີຜູ້ຕິດເຊື່ອຈຳນວນຫຼາຍ 16,000 ຄົນ/ວັນ ໃນປະຈຸປັນ ທາງປະເທດຈີນໄດ້ຈຳກັດການເຂົ້າ ອອກຂອງລົດແລະຄົນ/ວັນ

🍤🐟ລ່າສຸດທາງຈີນໄດ້ນຳເອົາຕົວຢ່າງ 3200 ລາຍການ ໄປກວດຫາເຊື່ອໄວຣັສ ພົບເຫັນ 449 ລາຍການປົ່ນເປື້ອນ ຈຶ່ງສັງລະງັບ ການນຳເຂົ້າອາຫານທະເລແຊ່ແຂງໄວ້ຊົ່ວຄ່າວຢ່າງນ້ອຍ ເປັນເວລາ 15 ມື້

.

.

ຈີນສັ່ງປິດດ່ານເຂົ້າ_ອອກ #YouLikeComMents

ພາບ : Minh Vang /VNE

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button