ລູກໃຈມານ ເອົາແມ່ໄປຖີ້ມ

ລູກໃຈມານ ເອົາແມ່ໄປຖີ້ມ ນອນທົ່ງຫຍ້າ ຈົນເສຍຊີວິດ.

ໃຜຮັກແມ່ ແຊເດີ້: ຢ່າທຳແບບນີ້ໃຫ້ແມ່ ເພາະບາບກຳ.

ແມ່ຍອມເຈັບເພື່ອຢາກໃຫ້ພວກເຈົ້າມືນຕາເບີ່ງໂລກແມ່ພະຍາຍາມທົນຄວາມທຸກຄວາມເຈັບປວດແລະອົດທົນເພື່ອຢາກໃຫ້ລູກສະບາຍ.


ແມ່ຍອມເບັ່ງ1-2-3ເພື່ອໃຫ້ແຕ່ລະຄົນໃຫຍ່ມາເປັນຜູ້ເປັນຄົນຍາມແມ່ເຖົ້າແກ່ນອນເກາະຕຽງລູກຊິໄດ້ເບີ່ງແຍ່ງແມ່ແຕ່ຄວາມປາດຖະຫນາແລະສິ່ງທີແມ່ວາດຝັນຍາມປ່ວຍຍາມແກ່ກັບກາຍເປັນຝັນຮ້າຍ😢 ໂອ…..​.

ນ້ໍໃຈບາບໃຈມານຄື່ປະລະເລີຍແມ່ຂະຫນາດນີ້ຖິ້ມໄດ້ປານນີ້ #ເກີນຄຳບັນຫຍາຍສຸດໆຫົດຫູ່ໃຈແລະປວດໃຈແທນເດະ😭

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *