ຕິດໂຄວິດຍົກຄອບຄົວ ນັກຮ້ອງກະຕ່າຍ ພັນນິພາ – ຄູໄພບູນ ແສງເດືອນ

ຄູໄພບູນ ແສງເດືອນ ສາມີຂອງກະຕ່າຍ ພັນນິພາ ເຜີຍວ່າຕົນ ແລະ ຄອບຄົວຕິດໂຄວິດພ້ອມທັງຄົນຂ້າງເຮືອນເຊິ່ງມີຕົນເອງ, ກະຕ່າຍ ນິພາພອນ, ນ້ອງເພີນ ເພງພິນ (ລູກຊາຍ) ແລະ ແມ່ເຖົ້າ ລວມ 4 ຄົນ.

ເຊິ່ງເຈົ້າໂຕໄດ້ອອກມາຂໍໂທດຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ຄົນໃກ້ຄຽງທີ່ປະໝາດຈົນເຮັດໃຫ້ຕິດເຊື້ອ ຕອນນີ້ແມ່ນໄດ້ເຂົ້າຮັກສາຢູ່ໂຮງໝໍເລີຍ ພ້ອມທັງເຜີຍອາການປອດໄພທຸກຄົນແລ້ວ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *