ຂໍ້ມູນຜູູ້ເສຍຊີວິດ ກໍລະນີ​ທີ່​ 16​ ຂອງສປປລາວ

ຂໍ້ມູນຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກໂຄວິດ 19 ຄົນທີ 16 ຂອງ ສປປ ລາວ ເພດຊາຍ ອາຍຸ 31 ປີ.

ບ້ານຫນອງເດີນ ເມືອງສອງຄອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ວັນທີ 12 ສິງຫາ 2021 ກວດພົບເຊື້ອ ແລະ ເຂົ້າຮັບການປິ່ນປົວໄລະຍະການປິ່ນປົວ ອາການປົກກະຕິດີຕໍ່ມາມີອາການເຂັບກະເພາະ.

ວັນທີ 30 ສິງຫາ 2021 ມີອາການໄຂ້ ແລະ ເຈັບກະເພາະຮຸນແຮງ ່ ວັນທີ 31 ສິງຫາ 2021 ມີອາການ ເມື່ອຍ, ກະວົນກະວາຍ, ຮາກອອກເລືອດ,ຄວາມດັນສູງ ແລະ ຊີບພະຈອນເຕັ້ນໄວ ່ ວັນທີ 3 ກັນຍາ 2021 ເສຍຊີວິດ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *