ດ່ວນ ເດັກນ້ອຍ2ປີເສຍຊິວິດຍ້ອນໂຄວິດ

ເສົ້າໃຈ!!!!!

ເດັກນ້ອຍ2ປີເສຍຊິວິດຍ້ອນໂຄວິດ-19 ຄັ້ງ.

ວັນທີ.20/12/2021 ໄດ້ມຽນສົບ

ເວລາ:14:00ໂມງ

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *