ຜັກແພວ ພືດລົ້ມລຸກ! ສັບພະຄຸນທາງຢາດີເລີດ ຕ້ານມະເຮັງ ຊ່ວຍຂັບຖ່າຍ ແລະ ຍ່ອຍອາຫານໃນກະເພາະ

# ຜັກແພວແມ່ນພຶດທີ່ຈັດຢູ່ກູ່ມໃມ້ລົ້ມລຸກສຸງປະມານ 30-35 ເຊັນ ລຳຕົ້ນຕັ້ງ ແລະ ລຳເປັນຂໍ້ໆ ຕາມໃລຍະ ແລະ ມັກມີຮາກອອກຕາມຂໍ້ທີ່ເລືອຕາມພື້ນດີນເປັນພຶດທີ່ຈະເລີນຫລືໃຫ່ຍໃດ້ດີຕາມພື້ນທີ່ຊູ່ມຫລືຕາມຫ້ວຍຫນອງບອງບືງຂະຫຍາຍພັນແມ່ນຂະຫຍາຍດ້ວຍເມັດ ແລະ ຮາກປຸກຊຳ ດອກມີສີຂາວປົນສີບົວຫນ້ອຍຫນື່ງມີກີ່ນຫອມ ສ່ວນໃບແມ່ນເປັນໄບແຫລມນ້ອຍ ໆ ຍາວ ໆ ສະຫລັບຕາມລຳຕົ້ນຍາວປະມານ 5,55 ເຊັນ ກ້ວາງ 2,35 ເຊັນ.

ສະບາຍດີຫມູ່ເພີ່ນທີ່ຮັກແພງຫມົດທຸກຄົນ: ມື້ນີ້ເຮົາມີຄວາມຮູ້ດີໆທີ່ເປັນຄຸນປະໂຫຍດຕໍ່ຫມູ່ຄູ່ຄືຄວາມຮູ້ເລັກ ໆ ນ້ອຍ ໆ ກ່ງວກັບຜັກແພວທີ່ເຮົາກີນຢູ່ຕາມຊີວິດປະຈຳວັນ:

#ສັບພະຄຸນຂອງຜັກແພວແມ່ນ:

1.ຜັກແພວອຸດົມໄປດ້ວຍສານຕ້ານອານຸມານອິດສະຫລະຫລາຍສະນິດທີ່ຊ່ວຍເສີມສ້າງພຸມຕ້ານທານໂລກຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍ ແລະ ຊ່ວຍສະລໍການແກ່ເຖົ້າຂອງອາຍຸມະນຸດ.

2. ຊ່ວຍປ້ອງກັນ ແລະຕໍ່ຕ້ານມະເລັງ (ໃບ)

3.ຊ່ວຍປ້ອງກັນໂລກຫົວໃຈ (ໃບ)

4.ໃບມີຄຸນປະໂຫຍດຊ່ວຍຈະເລີນອາຫານຫລືກີນເຂົ້າແຊບ

5.ຊ່ວຍບຳລຸງປະສາດເຮັດໃຫ້ນອນຫລັບດີ (ຮາກ)

6.ລົດເຜັດຂອງຜັກແພວຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເລຶອດລົມໃຫລວຽນດີໃນຮ່າງກາຍ

7.ຮັກສາໂລກຫວັດ

8.ຊ່ວຍຂັບສານພິດອອກທາງເຫື່ອ

9.ຊ່ວຍຮັກສາໂລກປອດ (ດອກ)

10.ຊ່ວຍຮັກສາໂລກປອດ

11.ຊ່ວຍແກ້ອາການໄອ (ຮາກ)

12.ຊ່ວຍໃນການຂັບຖ່າຍ ແລະ ຍ່ອຍອາຫານໃນ,ຊ່ວຍປ້ອງກັນໂລກໄນລຳໃສ້ໃຫ່ຍຫລືມ ເພາະເປັນຜັກທີ່ 9.7 ເປີເຊັນເຊີ່ງຈັກຢູ່ໃນຫມວດຜັກທີ່ມີສານອາຫານຫລາຍ ອັນດັບຂອງຜັກພື້ນບ້ານຜັກແພວມີລົດເຜັດຮ້ອນຈື່ງຊ່ວຍລົດ ແກ້ທ້ອງອຶດທ້ອງເຟີ້ເປັນຢາແກ້ໂລກກະເພາະອາຫານຂັບລົມໃດ້ດີ.

14.ຮາກຜັກແພວເປັນຢາແກ້ໂລກກະເພາະອາຫານຫລືກະເພາະອັບເສບ

15.ຊ່ວຍແກ້ທ້ອງອັບເສບຫລືຂັບຖ່າຍຂອງສານພິດຕາມອຸດຈະລະຫລືຍ່ງວ

16.ແກ້ອາການເຈັບທ້ອງ

17. ແກ້ອາການຫນ້າທ້ອງ ຫລືວ່າລົດພຸງ.

18.ໃບຜັກແພວເປັນຢາຊ່ວຍໃລ່ຫລືກຳຈັດແມ່ພະຍາດໃນລຳໃສ້ແຕ່ຕ້ອງກີນຕໍ່ເນື່ອງເປັນເວລາປະມານ 5-8 ວັນ.

19 ລຳຕົ້ນຜັກແພວໃຊ້ເປັນຢາຂັບປາສະວະ ຫລືຂັບຖ່າຍງ່າຍ.

20.ທຸກສ່ວນຂອງໃບຜັກແພວແມ່ນເພີ່ນນຳມາໃຊ້ປຸງແຕ່ງເປັນຢາຮັກສາໂລກລິດສິດວງ

21.ໃບຊ່ວຍຮັກສາໂລກຕັບແຂງ

22.ໃບຊ່ວຍລົດອາການອັບເສບຂອງອະໃວຍາວະຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ

23.ໃບ ແລະ ກ້ານໃຊ້ເປັນຢາແກ້ໂລກເຊື້ອລາໃນຮ່າງກາຍເຊັ່ນ ໂລກຂີ້ກາກ ຕູ່ມຄັນຕ່າງ ໆ ໂດຍເອົາມາຕຳໃຫ້ແຫລກແລ້ວເອົາມາປະສົງເຫລົ້າຂາວ

24.ຮາກມີສັບພະຄຸນຊ່ວຍແກ້ອາການປວດເມື່ອຍກ້າມຊີ້ນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ຮັກສາອາການປວດຂໍ້ປວດກະດຸກ.

25.ທຸກສ່ວນຂອງຜັກແພວຊ່ວຍແກ້ປະສາດພິການອາການຕີນມືຊາ

26.ທຸກສ່ວນຂອງຜັກແພວໃຊ້ປຸງເປັນຢາບຳລຸງເລຶອດຂອງແມ່ຍີງຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ປະຈຳເດືອນມາປົກກະຕິ

# ຂັ້ນຕອນໃນການປຸງແຕ່ງແມ່ນເອົາທຸກສ່ວນຂອງຜັກແພວປະມານເຄີ່ງໂລແລ້ວຕາກໃຫ້ແຫ້ງໃສ່ນໍ້າ 2ລິດ ຕົ້ມໃວ້ປະມານ 20-30 ນາທີແລ້ວເອົາຜັກອອກກອງໃສ່ຕຸກດື່ມຕິດຕໍ່ກັນປະມານ2-4 ອາທິດຈົນພະຍາດຫາຍຂາດ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *