ລູກເມຍກອດກັນຮ້ອງໄຫ້! 12ປີຄອບຄົວພັງລົງຍ້ອນຜົວບໍ່ຮູ້ຈັກພໍ

ຈາກເຟສບຸກທ່ານໜຶ່ງໄດ້ໂພສລະບາຍວ່າ:ຕະຫລອດເວລາຢູ່ນຳກັນມາ11-12ປີ.

ຄຳວ່າຄອບຄົວຂອງເຮົາມັນຊິບໍ່ມີອີກລະເດີມັນເກີດຈາກຄວາມມັກງ່າຍຂອງຜູ້ຊາຍຜູ້ຍີງທັງ2ທີ່ເຮັດໄຫ້ຄອບຄົວພັງບໍ່ເປັນທ່າຜູ້ຊາຍກະບໍ່ຮູ້ຈັກພໍຜູ້ຍີງກະຢາກໄດ້ທັງທິ່ຮູ້ວ່າເຂົາມີລູກມີເມຍແລ້ວເຈົ້າກະຜ່ານການເປັນແມ່ຮ້າງມາກອ່ນເຈົ້າກະມີລູກສາວຄືກັນເຈົ້າໜ້າຈະເຂົ້າເໃຈຄວາມຮູ້ສຶກນີດີຂອ້ຍບໍ່

ໂທດໃຜດອກຖ້າຂອ້ຍດີພໍຄອບຄົວຂອ້ຍກະບໍ່ແຕກແຍກຈັ່ງຊີ້ບໍ່ພັງແບບນີ້ ທີ່ຜ່ານມາເປັນຫຍັງຂອ້ຍຈຶ່ງບໍ່ໂພດບໍ່ເວົ້າຫຍັງກະຍອ້ນຂອ້ຍຄີດວ່າພວກເຈົ້າທັງ2ກະໜ້າຈະຄີດໄດ້ແຕ່ຍີ່ງຂອ້ຍມິດພວກເຈົ້າກະແຫ່ງຢຽບຂອ້ຍ

ທຸກມຶ້ນີຂອ້ຍຍັງບໍ່ທັນເຊັນໃບຢ່ າຮ້ າ ງ ກັບຜູ້ຊາຍຄົນນັ້ນຄົນທີ່ຂຶ້ນຊຶ່ວ່າພໍ່ຂອງລູກຂອ້ຍກະສະແດງວ່າຂອ້ຍຍັງເປັນເມຍຖຶກຕອ້ງຕາມກົດໝາຍຢູ່ແຕ່ເປັນຫຍັງຂອ້ຍຄືມິດຂອ້ຍຄືບໍ່ເຮັດຫຍັງພວກເຈົ້າເພາະຂອ້ຍເລຶອກທີ່ຈະປອ່ຍຫວັງວ່າຄຳວ່າຜົວຊິຄີດໄດ້ກະບໍ່ຄີດວ່າຊິເຮັດໃສ່ກັນປານນິທັງທິ່ໃບ ຢ່ າ ຮ້ າ ງ ຍັງບໍ່ໄດ້ເຊັນ.

ຂອ້ຍກະເຄີຍບອກຜູ້ຊາຍຄົນນັ້ນຕະຫລອດວ່າກອ່ນຊິເຮັດຫຍັງມາເຊັນ ໃ ບ ຢ່ າ ຮ້ າ ງ ໄຫ້ຂອ້ຍກອ່ນຢາກເຮັດຫຍັງກະຈຶ່ງເຮັດຂອ້ຍຂໍໄຫ້ກຽດຂອ້ຍແນ່ແຕ່ພວກເຈົ້າກະບໍ່ໄຫ້ກຽດຂອ້ຍເລີຍ ລະ2ຄົນພວກເຈົ້າວ່າຊິໄປຂາຍດີນມາຊຶ້ຮ້າງຂອ້ຍນະບໍ່ຕອ້ງເຮັດປານນັ້ນກະໄດ້ເດີຂອ້ຍບໍ່ໄດ້ຕອ້ງການເງີນພວກເຈົ້າແມ້ແຕ່1000ກີບ

ລະບັກຜູ໊ຊາຍເວົ້າວ່າຂອ້ຍຢາກໄດ້ດີນຢາກໄດ້ເງີນຫັນນະວ່າຂອ້ຍຊິເອົາໃບຕາດີນໄປຈຳຫັນນະເຊີນຄີດໃໝ່ເດີ ຖ້າຂອ້ຍຢາກໄດ້ນະຂອ້ຍບໍ່ເກັບໄວ້ໄຫ້ຮອດ11-12ປີດອກເດີຂອ້ຍຂາຍແຕ່ດົນແລ້ວ ມີແຕ່ພວກສັນດານຕ່ຳໆເທົ່ານັ່ນແຫລະທີ່ຄີດໄດ້ນະ ລະຕໍ່ຈາກນີ້ໄປຊິເກີດຫຍັງຂຶ້ນເຈົ້າຊິເປັນຊີຕາຍຂອ້ຍກະບໍ່ມີສິດຫຍັງໃນໂຕເຈົ້າລະເດີຕາມສະບາຍໂລດບາດນີຂອ້ຍບໍ່ສາບບໍ່ແຊ່ງໃນສີ່ງທີ່ພວກເຈົ້າເຮັດນຳຂອ້ຍດອກເວນກຳເຮັດໜ້າທີ່ຂອງມັນຢູ່ແລ້ວທຸກມຶ້ນີຂອ້ຍເຊື່ອວ່າເວນກຳມີຈີງ

ສີ່ງທີ່ຂອ້ຍຢາກຂໍ1.ກະຄືຢ່າມາຫຍຸ້ງນຳຂອ້ຍກັບລູກອີກເພາະເຈົ້າບໍ່ຢາກໄດ້ລູກແຕ່ແລກແລ້ວແຕ່ເຈົ້າຈຳເປັນຕອ້ງໄດ້ເອົາຊື່ໆເພາະເຈົ້າຂີນຂອ້ຍບໍ່ໄດ້ລະຕັ້ງແຕ່ລູກເກີດເຈົ້າບໍ່ເຄີຍເຮັດໜ້າທີ່ພໍ່ທີ່ດີໄດ້ເລີຍເຈົ້າແຄ່ເອົາລູກຕາມໜ້າທີ່ ສະນັ້ນຕໍ່ໄປນີ້ຢ່າມາຫຍຸ້ງກັບລູກອິກເພາະຂອ້ຍບໍ່ຢາກເວົ້າຫຍັງຫລາຍກອ່ນນິ.

2.ມາເຊັນໃບ ຢ່ າ ຮ້ າ ງໃ ຫ້ຂອ້ຍສະ ຢ່າອ້າງວ່າຄາວຽກຢ່າອ້າງນັ້ນອ້າງນິເພຶ່ອຢື້ເວລາໄວ້ຢາກໄດ້ທັງ2ສະ ຢຸດເຫັນແກ່ໂຕຢຸດຕໍແຫລເວົ້າແຕ່ຄວາມດີໃສ່ໂຕແລ້ວ ຖີ້ ມຂີ້ໃສ່ຄົນອຶ່ນສະ.ເພາະທີ່ຜ່ານມາຂອ້ຍຮັບຄວາມເຈັບປວດມາຫລາຍແລ້ວຢ່າໄຫ້ຂອ້ຍຕອ້ງເວົ້າຫລາຍກອ່ນນີວ່າເຈົ້າເຮັດຫຍັງໄວ້ກັບຂອ້ຍແນ່…..

ນັບຈາກຕໍ່ໄປນີ້ຂອ້ຍຂໍໃຫ້ພວກເຈົ້າທັງ2ໂຊກດີໃຫ້ມັນສົມທີ່ພວກເຈົ້າເຮັດກັບຂອ້ຍໄວ້ ຂອ້ຍຂໍອະໂຫຊິກຳຂອ້ຍຂໍປອ່ຍໃຫ້ເວນກຳເຮັດໜ້າທີ່ເອງ……..ບ່າຍ…..

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *