5 ຂໍ້ປະຕິບັດທັນທີ ເມື່ອທ່ານໄດ້ໃກ້ຊິດກັບຜູ້ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ

ດຣ. ສີສະຫວາດ ສຸດທານີລະໄຊ ຮອງຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກກ່າວຂໍ້ແນະນໍາ ສໍາລັບຜູ້ໃດ ທີ່ໄດ້ໄກ້ຊິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອ ສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງເຮັດທັນທີຕາມນີ້.

1 ຄືແຍກຕົວເອງຈາກຄົນອື່ນ, ແຍກບ່ອນນອນ, ແຍກຫ້ອງນໍ້າ ຖ້າມີເງື່ອນໄຂ, ບໍ່ກິນເຂົ້າຮ່ວມກັບຄົນອື່ນ, ແຍກເຄື່ອງໃຊ້ສ່ວນຕົວ.

2 ສວ່ນຄອບຄົວ ຄວນອະນາໄມຂ້າເຊື້ອ ທຸກຈຸດທີ່ມີຫຼາຍຄົນໄດ້ສໍາຜັດຈັບບາຍ ເພື່ອທຸກຄົນຈະບໍ່ກາຍເປັນກຸ່ມສ່ຽງສູງ.

3 ນອກນັ້ນຕ້ອງຕິດຕາມອຸນຫະພູມ ແລະ ຈົດບັນທຶກເອົາໄວ້, ໃສ່ຜ້າປິດ ປາກ-ດັງ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕະຫຼອດເວລາ, ໝັ່ນລ້າງມືເລື້ອຍໆ.4 ສໍາລັບທ່ານທີ່ມາກວດພະຍາດໂຄວິດແລ້ວ ໄລຍະລໍຖ້າຜົນກວດ ທ່ານຄວນກັກຕົນເອງຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ເມື່ອທ່ານຖືກແຈ້ງວ່າ ຜົນກວດເປັນລົບ ທ່ານຄວນໄດ້ຕິດຕາມຕົນເອງຕໍ່ໄປ ແລະ ຫຼີກລ່ຽງການໄປສໍາຜັດກັບຄວາມສ່ຽງຄັ້ງໃໝ່.

5 ແຕ່ຖ້າຫານທ່ານຖືກແຈ້ງວ່າທ່ານຕິດເຊື້ອແລ້ວນັ້ນ ກ່ອນທີ່ທາງທີມງານແພດໝໍຈະໄປຮັບ ທ່ານຍັງຕ້ອງປະຕິບັດມາດຕະການດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້.ສຳລັບ ຜູ້ທີ່ສະໝັກໃຈ ປິ່ນປົວຕົນເອງຢູ່ເຮືອນ ເມື່ອທ່ານຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍ ຫຼື ມີພະຍາດປະຈຳໂຕ ຫຼື ຫາຍໃຈຝຶດ ຫຼື ເປັນຜູ້ສູງອາຍຸ ທ່ານ ສາມາດ ໂທສອບຖາມ ສາຍດ່ວນ 164 ຂໍຄຳແນະນຳ ແລະ ປະສານນຳທີມແພດ ເພື່ອນຳສົ່ງໄປປິ່ນປົວໃຫ້ທັນເວລາ ຢູ່ໂຮງໝໍທີ່ກຳນົດໄວ້.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *