ໄຜເຫັນລາວກະຮັບລາວໄປນຳແດ່ເດີ ລາວຍ່າງມາແຕ່ຫລວງພະບາງ ລາວຊິໄປເມືອງຜ້າອຸດົມ .

ໄຜເຫັນລາວກະຮັບລາວໄປນຳແດ່ເດີ ລາວຍ່າງມາແຕ່ຫລວງພະບາງ ລາວຊິໄປເມືອງຜ້າອຸດົມ .

ໄຜເຫັນລາວກະຮັບລາວໄປນຳແດ່ເດີ ລາວຍ່າງມາແຕ່ຫລວງພະບາງ ລາວຊິໄປເມືອງຜ້າອຸດົມ .

ຂ້ອຍເຫັນຢູ່ດ່ານຫົງສາ ເລີຍເອົາລາວຕິດລົດມານຳເລີຍໄປສົ່ງລາວຮອດແຕ່ຫ່າງບ້ານກາງ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *