ຂ່າວດີ ແຂວງຫົວພັນ.

ດ່ວນ!!!!ແຈ້ງການແນະນຳເພີ່ມເຕີມຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງຫົວພັນ ສະບັບເລກທີ 408/ຈຂ.ຫພ ລົງວັນທີ 16 ທັນວາ 2021

– ເລື່ອງ: ການສືບຕໍ່ເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກງານປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂພະຍາດໂຄວິດ-19 ທົ່ວແຂວງຫົວພັນ.

👉ມີຜົນນຳໃຊ້ນັບແຕ່ 6:00 ຂອງວັນທີ 17 ທັນວາ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ ຈົນກວ່າຈະມີສະບັບໃໝ່ປ່ຽນແທນ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *