ເດັກ ມີ 19 ກໍລະນີ.

ວິເຄາະຂໍ້ມູນ ຂອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ປະຈຳວັນ 13/12/2021 ຕາມສະຖານທີ່ ່ເຮັດວຽກ, ສາຂາວິຊາຊີບຕ່າງໆ. 533ກໍລະນີ ,

1. ພະນັກງານຕໍາຫຼວດ ມີ 135 ກໍລະນີ (ໂຮງຮຽນເວີນຄໍາ: 133)

2. ພະນັກງານທີ່ບໍ່ລະບຸສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ມີ 58 ກໍລະນີ.

3. ນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ/ຄູອາຈານ ມີ 43 ກໍລະນີ.

5. ຄ້າຂາຍ/ທຸກລະກິດສ່ວນຕົວ/ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ມີ 23 ກໍລະນີ

6. ພະນັກງານທະຫານ ມີ 19 ກໍລະນີ

7. ພະນັກງານລັດ ມີ 13 ກໍລະນີ .

8. ກໍາມະກອນ ມີ 10 ກໍລະນີ.

9. ຊາວນາ-ຊາວສວນ ມີ 7 ກໍລະນີ.

10. ພະນັກງານຂະແຫນງສາທາ ມີ 1 ກໍລະນີ (ໂຮງຫມໍມິດຕະພາບ)

11. ໂຮງງານ ມີ 1 ກໍລະນີ.

12. ຫວ່າງງານ ມີ 92 ກໍລະນີ (ຜູ່ເຖົ້າ: 7)

13. ເດັກ ມີ 19 ກໍລະນີ.

14. ອາຊີບອື່ນໆ ມີ 6 ກໍລະນີ.

15. ບໍ່ລະບຸຂໍ້ມູນອາຊີບ ມີ 79 ກໍລະນີ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *